ආයුබෝවන් !


මම කැමති දේ ඔබත් රසවිද බලන්න, ඔබත් අකමැතිම නොවේවි...

1 comments:

Big B Admin said...

අඳුරු හිමිදිරි පිණි සිසිල මැද
තරු සෙමෙන් ඇස් පියන මොහොතක
මල් කැකුළු පිබිදෙනා ලස්සන
බලන් නැගනියෙ හනික ඇවිදින්......

'මගේ සටහන්' දුර ගමනකට
සරුසාර ඵල වැල නෙලන්නට
පලමු සටහන මෙහි තබන්නට
අවසරයි මට අවසරයි.......

Post a Comment