වැස්ස

අඑතෙන් ආපු ළමයින්ට රැග් කරන්න ගිහිං මේ දවස් වල අපේ කැමිපස් එකට නිවාඩු. අපි ගෙදර. පටං ගත්ත ගමම්ම වහපු නිසා පාඩං නරන්නත් දෙයක් එතරම්ම නෑ. මට වැඩ නැති වුණාට ගෙදර අයට හෝ ගාල වැඩ. උස්ස් පෙළ ළග නිසා නංගිත් කතාවට අල්ලගන්න බෑ. හදිසියෙ ගෙදර ආපු මට දැං නං යන්න හිතිල ඉන්නෙ.
මේ දවස් වල වහින වැස්ස නිසා එළියට ගිහිං එන්නත් කම්මැලියි. එලියට ගියත් අනිත් යාඑවන්ට කැමිපස් නිසා රස්තියාදුවෙ යන්නත් කෙනෙක් නෑ.
කොහොම හරි වැස්සට පිං සිද්ද වෙන්න විෂය නිර්දේශයෙ තිබුණු පොත් ටික කරන්න වෙන දෙයක් නැති කමටම කියවල ඉවර කළා.
ඉතිං මට මෙහෙම හිතුන. දවසක් හරි ගෙදරට වෙලා ඉන්න වාසනාව හැමෝටම නෑ. ඒ නිසා ලැබුණු නිවාඩුව හොදයි...ඇයි අහස
අදත් උදේ අදුරැ ක‍ළේ ?
මගේ කෝපි කෝප්පයෙ
රස වැඩි කරන්නද?

0 comments:

Post a Comment