ජීවිතයඋල් කටු
අග රැදුණු,
සීතල
පිනි බින්දුව...

5 comments:

හිස් අහස said...

කොයි මොහොතේ බිම වැටේවිද ?

ගල්මල්-Coral said...

බර වැඩි වුවොත්
රූටෑකි
පොඩි සෙලවුමෙන්
විසිවෙතෑකි

(මාතෘකාවේ සුලු නිවැරදිකිරීමක් "ජීවිතය" විය යුතුයි නේද?)

ගල්මල්-Coral said...

මෙහි පොස්ට් හා කොමන්ට් වල සඳහන් වෙන වෙලාවන් ලංකාවේ වෙලාවට හරියන විදියට සකස් කරගත හැකියි.

පහත ලින්ක් එක බලන්න:
http://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?hl=en&answer=41963

Time Zone හැටියට (GMT+05:30) Colombo තෝරාගැනිමෙන් එය නිවැරදිව පෙන්නුම් කරාවි.

ඉෂ් said...

ආ ඔව්මයි! ඔන්න හරි හැදුව.

ආධුනික මගේ සටහනට දක්වන සහයෝගයට ණයගැතියි ~

ගල්මල්-Coral said...

මගේ පදපෙලියේ "රූටෑකි" වචනය රූටතෑකි කියා නිවැරදිය යුතුයි.

නංගී, අපි කාටත් වැරැදි වෙනවා. ඒවා නිවැරදි කරගෙන ඉදිරියට යෑම තුලයි අපේ සිංහල බ්ලොග් අවකාෂය ලස්සන වෙන්නේ.

Post a Comment